Hopp til innhold

Data

Data (fleirtal av latin datum, ’noko som er gitt’), faktiske opplysningar, oppgåve – særleg med opprekning av tal, tidspunkt eller liknande, og ofte i teknisk samanheng. 

Les meir om Data

Detektor

Detektor

Detektor (latin, eigentleg ’oppdagar’), nemning på instrument som avslører eller lokaliserer bestemte fenomen, til dømes løgndetektor, og stoff, til dømes metalldetektor

Les meir om Detektor

Multipleksar

Multipleksar, utstyrseining som tek imot fleire inngåande signal og kombinerer dei til eitt enkelt utgåande signal på ein slik måte at kvart av dei inngåande signala kan delast opp att. 

Les meir om Multipleksar

NTSC

NTSC (National Television System Commission), opphavleg komiteen som utvikla det amerikanske fargefjernsynssystemet. I dag blir det brukt som namn på sjølve systemet.

Les meir om NTSC

Parallellkopling

Parallellkopling, kopling av elektriske element slik at alle positive og alle negative polar blir kopla saman kvar for seg til eit batteri. Den samla spenninga blir då lik spenninga til enkeltelementa, slik at batterikapasiteten blir lik summen av enkeltelementa.

Les meir om Parallellkopling

Relé

Relé (av fransk relais, ’avløysing’), ein type utstyr som gjer at ein ved låg effekt kan bryte eller slutte kontaktar i ein krets med høg effekt. 

Les meir om Relé

Svakstraumsteknikk

Svakstraumsteknikk, del av elektroteknikken som omfattar bruk av elektrisitet i anlegg for overføring av data – mellom anna tale, musikk, bilete og meldingar.

Les meir om Svakstraumsteknikk