Hopp til innhold
X
Innhald

Programmering

Programmering, utforming av eit dataprogram, det vil seie formulering av oppgåver som skal løysast av ei datamaskin.

Arbeidsgangen i ei datamaskin omfattar svært mange steg eller grunnoperasjonar, og ved programmeringa bestemmer ein rekkjefølgja av enkeltoperasjonane, slik at datamaskina kan løyse kompliserte problem.

 
Redigert og omsett frå Caplex, digital utgåve 2000–2006
Einerett for nynorsk utgåve etter avtale med Cappelen Damm 2009
 

Først publisert: 19.09.2018
Sist oppdatert: 19.09.2018