Hopp til innhold

CEN

CEN (forkorting for European Committee for Standardization, fransk Comité Européen de Normalisation), europeisk organisasjon som arbeider for teknisk standardisering i Europa.

Les meir om CEN

DMT

DMT, forkorting for engelsk Discret Multi Tones, modulasjonsmetode som blir brukt i ADSL- og VDSL-modem.

Les meir om DMT

Grønt nummer

Grønt nummer er ei teleteneste der den som har nummeret, betalar for teletenesta, medan den som ringjer, betalar ingen eller eventuelt ein redusert takst frå fasttelefonnettet.

Les meir om Grønt nummer

IEEE

IEEE er ei forkorting for Institute of Electrical and Electronics Engineers, som er ei USA-basert verdsomspennande foreining av ingeniørar, studentar, forskarar og andre teknologar.

Les meir om IEEE

MMS

MMS er ei meldingsteneste som kan innehalde film, bilete, lyd eller tekst, anten kvar for seg eller i kombinasjon. MMS er ei forkorting for engelsk multimedia messaging service.

Les meir om MMS

NMT

NMT var eit heilautomatisk, analogt første generasjons (1G) mobiltelefonsystem som blei utvikla i fellesskap av nordiske teleoperatørar.

Les meir om NMT

Pakkesvitsja nett

Pakkesvitsja nett, telenett der informasjonen blir overført i form av datablokker (datapakkar). Eit kjent døme på eit pakkesvitsja nett er Internett.

Les meir om Pakkesvitsja nett

PIN

PIN (engelsk Personal Identification Number) er ein godt hemmeleghalden sifferkombinasjon (PIN-kode) som ein må taste inn eller lese opp for å identifisere brukaren av ei teneste eller eit apparat.

Les meir om PIN

Radioamatør

Ein radioamatør er ein person som har fått tildelt radioamatørlisens. I Noreg er det Nasjonal kommunikasjonsmyndigheit (Nkom) som skriv ut lisensar.

Les meir om Radioamatør

SMS

SMS, tekstmeldingsfunksjon som gjer det mogleg å sende korte meldingar på som regel 160 teikn mellom mobiltelefonar.

Les meir om SMS