Hopp til innhold

Hardingtonar

Hardingtonar

Hardingtonar er ein årleg musikkfestival som vert arrangert i Norheimsund og Øystese. Hovudføremålet med festivalen er å hylle og auke kjennskapen til komponisten og hardingen Geirr Tveitt (1908–1981).

Les meir om Hardingtonar

Ivar Aasen-året 1996

Ivar Aasen-året 1996, landsdekkjande markering av hundreårsminnet for Ivar Aasens død. Tiltaket blei ein forgjengar for mange seinare forfattarmarkeringar og -jubileum.

Les meir om Ivar Aasen-året 1996

Kalottspel

Kalottspel, folkemusikkfestival. I 1949 blei det første spelmannsstemnet arrangert i Målselv, med Målselv Mållag som arrangør og Johan Nymo som drivkraft. Dette blei opptakten til den folkemusikkfestivalen som frå 1970 har vore kalla Kalottspel.

Les meir om Kalottspel

Målvinarlaget

Målvinarlaget, mållag skipa i 1877 ved lærarskulen på Stord. Det sovna inn vel 100 år seinare og vart det eldste elevmållaget i landet.

Les meir om Målvinarlaget

Norsk språkråd

Norsk språkråd, statens rådgivande organ for norsk språk 1972–2004, vidareført av Språkrådet frå 2005. Rådet endra bokmålsrettskrivinga og gav ut Nynorskordboka og Bokmålsordboka.

Les meir om Norsk språkråd

Nynorsk kultursentrum

Nynorsk kultursentrum er ei ideell stifting og ein nasjonal kulturinstitusjon som arbeider for nynorsk skriftkultur. Stiftinga skal vere den viktigaste formidlaren av nynorsk identitet og sjølvtillit. Nynorsk kultursentrum femner om avdelingane Ivar Aasen-tunet i Ørsta, Olav H. Hauge-senteret i Ulvik, Vinje-senteret i Vinje og leksikonet Allkunne.

Les meir om Nynorsk kultursentrum

Språkåret 2013

Språkåret 2013

Språkåret 2013 er nemninga på det nasjonale språkåret i 2013. I løpet av året feira heile Noreg nynorsk, bokmål, samiske språk, historiske minoritetsspråk, teiknspråk og nye innvandrarspråk. Språkåret hadde over  3300 arrangemet.

Les meir om Språkåret 2013

Studentmållag

Studentmållag, mållag som organiserer studentar ved universitet og høgskular. Særleg har Studentmållaget i Oslo spela ei viktig rolle i å fremje nynorsk på det akademiske feltet.

Les meir om Studentmållag

Telemark Museum

Telemark Museum er det kulturhistoriske museet for Telemark fylke. Museet har tilhald på garden Søndre Brekke i Skien, som er omkransa av den 36 mål store Brekkeparken. I parken finst ei fin samling bondestover, løer, loft og bur frå ulike delar av fylket.

Les meir om Telemark Museum

Ulvik poesifestival

Ulvik poesifestival

Ulvik poesifestival har som føremål å fremje Olav H. Hauges forfattarskap og dessutan lyrikk i ulike former. Det er Olav H. Hauge-senteret som står bak festivalen, som vert arrangert i Ulvik i byrjinga av september annakvart år.

Les meir om Ulvik poesifestival

Vinjerock

Vinjerock

Vinjerock er ein musikk- og friluftsfestival som vert arrangert på Eidsbugarden i Jotunheimen kvar sommar. Talet på billettar er avgrensa til 3000, for å skåne festivalområdet.

Les meir om Vinjerock

Vinje-senteret

Vinje-senteret

Vinje-senteret er eit nasjonalt dokumentasjons- og formidlingssenter for språk, dikting og journalistikk og ligg på fødestaden til A.O. Vinje i Vinje i Telemark. Senteret er ein del av Nynorsk kultursentrum.

Les meir om Vinje-senteret