Hopp til innhold
X
Innhald

Norges Kunstnerråd

Norges Kunstnerråd vart stifta i 1941 på initiativ frå Den Norske Forfatterforening som ein barriere mot nazifisering av norsk kulturliv. Som sentralorgan tok kunstnarrådet hand om fellesinteressene til kunstnarorganisasjonane overfor offentlege styresmakter og andre. Rådet vart lagt ned frå 1. januar 2001.

 
Redigert og omsett frå Caplex, digital utgåve 2000–2006
Einerett for nynorsk utgåve etter avtale med Cappelen Damm 2009
 

Først publisert: 26.09.2013
Sist oppdatert: 06.06.2014