Hopp til innhold

Asylrett

Asylrett, i folkeretten den retten ein stat har til å halde området sitt ope for statsborgarar frå andre land. Omgrepet blir også brukt om den retten eit enkeltindivid i visse tilfelle har til å få fristad på territoriet til eit framandt land.
Les meir om Asylrett