Hopp til innhold

Flagg

Flagg

Flagg, eit stykke tøy med visse proporsjonar og oftast heraldiske fargar som tener som kjennemerke for ein stat, ein by, ein institusjon eller liknande.

Les meir om Flagg

Folkerøysting

Folkerøysting, val der borgarar med røysterett tek stilling til eit på førehand definert spørsmål, og eit institusjonelt uttrykk for direkte demokrati.

Les meir om Folkerøysting

Namnelova

Namnelova, lov av 2002 som mellom anna seier at alle skal ha fornamn og eitt enkelt eller dobbelt etternamn, og at ein i tillegg kan ha mellomnamn.

Les meir om Namnelova

Stemmerett

Stemmerett, rett til å stemme ved val av representantar til nasjonalforsamling, fylkesting og kommunestyre, forutan ved folkeavstemmingar.

Les meir om Stemmerett

Verneplikt

Verneplikt

Verneplikt, den plikta statsborgarane i eit land har til å delta i forsvaret av landet sitt. Noreg innførte allmenn verneplikt frå 1.1.2015 og vart det første NATO-landet med kjønnsnøytral verneplikt.

Les meir om Verneplikt