Hopp til innhold
X
Innhald

Forvaltningslova

Forvaltningslova, lov av 1967 som inneheld reglar om behandlingsmåten i forvaltningssaker, dvs. all verksemd som blir driven av forvaltningsorgan når ikkje anna er bestemt i eller i medhald av lov. Som forvaltningsorgan reknar ein alle organ for stat, kommune eller fylkeskommune.

 
Redigert og omsett frå Caplex, digital utgåve 2000–2006
Einerett for nynorsk utgåve etter avtale med Cappelen Damm 2009
 

Først publisert: 16.04.2012
Sist oppdatert: 16.04.2012