Hopp til innhold
X
Innhald

Marknadsføring

Marknadsføring, all verksemd som tek sikte på å bringe varer og tenester fram til forbrukarane, eller i snevrare forstand det å gjere varer og tenester kjende, anerkjende og etterspurde, og å sørgje for at dei er der dei er ønskte, til rett tid, rett pris og i rette mengder.

 
Redigert og omsett frå Caplex, digital utgåve 2000–2006
Einerett for nynorsk utgåve etter avtale med Cappelen Damm 2009
 

Først publisert: 17.04.2012
Sist oppdatert: 17.04.2012