Hopp til innhold
X
Innhald

Naturskadeforsikring

Naturskadeforsikring, del av forsikringa mot brannskade. Med naturskade meiner ein skade som skuldast naturulukke (flaum, storm, skred osb.).

 
Redigert og omsett frå Caplex, digital utgåve 2000–2006
Einerett for nynorsk utgåve etter avtale med Cappelen Damm 2009
 

Først publisert: 25.06.2012
Sist oppdatert: 25.06.2012