Hopp til innhold
X
Innhald

Sosial- og helseteneste utanfor institusjon

Sosial- og helseteneste utanfor institusjon, kommunal oppgåve av førebyggjande karakter, eller som har som føremål å yte folkesetnaden tenester som ikkje føreset innlegging på sjukehus, sjukeheim eller tilsvarande institusjonar. Lova gir pålegg til dei enkelte kommunane om å utarbeide ein plan for samordning av sosial- og helseteneste utanfor institusjon. Sjukehusa har vore statlege sidan 2002.

 
Redigert og omsett frå Caplex, digital utgåve 2000–2006
Einerett for nynorsk utgåve etter avtale med Cappelen Damm 2009
 

Først publisert: 16.04.2012
Sist oppdatert: 16.04.2012