Hopp til innhold
X
Innhald

Strand- og fjellplanlova

Strand- og fjellplanlova, lov av 1971 som vart oppheva då plan- og bygningslova av 1985 tredde i kraft i 1986. Ein av dei viktigaste reglane i strand- og fjellplanlova, forbodet mot å byggje nærare sjøen enn 100 meter frå strandlinja, er no teke inn i plan- og bygningslova.

 
Redigert og omsett frå Caplex, digital utgåve 2000–2006
Einerett for nynorsk utgåve etter avtale med Cappelen Damm 2009
 

Først publisert: 16.04.2012
Sist oppdatert: 16.04.2012