Hopp til innhold
X
Innhald

Vassdragslovgiving

Vassdragslovgiving, regulering av rettsforhold som gjeld elvar, bekker og innsjøar. Den viktigaste lova er vassressurslova av 2000 med reglar om grunneigaren sin rett til vassdrag, grensespørsmål, fri ferdsels- og fløytingsrett for publikum, forbod mot vassdragsinngrep til skade for publikum osb.

 
Redigert og omsett frå Caplex, digital utgåve 2000–2006
Einerett for nynorsk utgåve etter avtale med Cappelen Damm 2009
 

Først publisert: 25.06.2012
Sist oppdatert: 25.06.2012