Hopp til innhold
X
Innhald

Viltstell

Viltstell, saksområde som er regulert i viltlova av 1981. Som vilt reknar ein alle viltlevande landpattedyr og fuglar, amfibium og krypdyr. Alt vilt, medrekna egg, reir og bu, er freda med mindre anna følgjer av lov eller vedtak med heimel i lov.

 
Redigert og omsett frå Caplex, digital utgåve 2000–2006
Einerett for nynorsk utgåve etter avtale med Cappelen Damm 2009
 

Først publisert: 25.06.2012
Sist oppdatert: 25.06.2012