Hopp til innhold
X
Innhald

Yrkestransport

Yrkestransport, saksområde som er regulert i yrkestransportlova av 2002. Den som mot vederlag vil drive person- eller godstransport, må få konsesjon til det frå fylkeskommunen eller Samferdselsdepartementet. Unntak frå lova er mellom anna eigentransport av gods, Posten Noreg sin transport av post og ambulansetenesta.

 
Redigert og omsett frå Caplex, digital utgåve 2000–2006
Einerett for nynorsk utgåve etter avtale med Cappelen Damm 2009
 

Først publisert: 25.06.2012
Sist oppdatert: 25.06.2012