Hopp til innhold
X
Innhald

Tore Schei

Tore Schei, fødd 1946, er jurist med cand.jur.-grad. Han verka som advokat ved Regjeringsadvokatembetet i åra 1972–81, som dommar ved Eidsivating lagmannsrett i åra 1981–86, og som høgsterettsdommar i åra 1986–2002. Sidan 2002 har han vore høgsterettsjustitiarius.

 
Redigert og omsett frå Caplex, digital utgåve 2000–2006
Einerett for nynorsk utgåve etter avtale med Cappelen Damm 2009
 

Først publisert: 05.08.2012
Sist oppdatert: 05.08.2012