Hopp til innhold

Sedvanerett

Sedvanerett, rettsreglar som oppstår med utgangspunkt i ein sedvane for kva som er rett oppførsel, eller kva for rettar og plikter ein har i ein viss samanheng. 

Les meir om Sedvanerett