Hopp til innhold
X
Innhald

Advokatur

Advokatur, særskild prøve som ein advokat må gå opp til for å få rett til å føre saker for Høgsterett. Vedkomande må prosedere to saker for Høgsterett, som deretter avgjer om prøva er godkjend.
Sjå elles omgrepa advokat med møterett for Høgsterett og høgsterettsadvokat.

 
Redigert og omsett frå Caplex, digital utgåve 2000–2006
Einerett for nynorsk utgåve etter avtale med Cappelen Damm 2009
 

Først publisert: 12.04.2012
Sist oppdatert: 12.04.2012