Hopp til innhold
X
Innhald

Direkte bevisføring

Direkte bevisføring, juridisk prinsipp som går ut på at bevisa i ei sak blir førte for den dømande retten i opphavleg form. Vitne, partar osb. forklarer seg altså direkte for den domstolen som skal døme i saka. I Noreg er dette prinsippet stort sett gjennomført. Eit viktig unntak gjeld for handsaminga i Høgsterett.

 
Redigert og omsett frå Caplex, digital utgåve 2000–2006
Einerett for nynorsk utgåve etter avtale med Cappelen Damm 2009
 

Først publisert: 12.04.2012
Sist oppdatert: 12.04.2012