Hopp til innhold
X
Innhald

Lauslating på prøve

Lauslating på prøve, omgrep for at ein som er domfelt, kan bli lauslaten når han medrekna eit eventuelt varetektsopphald har sona 2/3 av straffa, men minst 2 månader, så sant omstenda ikkje gjer det utilrådeleg. I tilfelle der det er særleg grunn til det, kan ein bli lauslaten når ein har sona halvparten av straffa.

 
Redigert og omsett frå Caplex, digital utgåve 2000–2006
Einerett for nynorsk utgåve etter avtale med Cappelen Damm 2009
 

Først publisert: 13.04.2012
Sist oppdatert: 13.04.2012