Hopp til innhold
X
Innhald

Prejudikat

Prejudikat (av latin praejudicare, ’dømme på førehand’), rettsavgjerd som avgjer eit rettsleg tvilsspørsmål, og som blir gitt autoritativ vekt ved seinare tvistar om det same spørsmålet eller eit liknande spørsmål. Dette gjeld først og fremst avgjerder som er tekne av den høgste domstolen i eit rettssystem, altså Høgsterett i Noreg.

 
Redigert og omsett frå Caplex, digital utgåve 2000–2006
Einerett for nynorsk utgåve etter avtale med Cappelen Damm 2009
 

Først publisert: 13.04.2012
Sist oppdatert: 13.04.2012