Hopp til innhold
X
Innhald

Rettsmiddel

Rettsmiddel, juridisk fellesomgrep for dei midlane ein part har for å få overprøvd ei rettsleg avgjerd, anten ved handsaming i ein overordna domstol eller ved ny handsaming ved den same domstolen.

 
Redigert og omsett frå Caplex, digital utgåve 2000–2006
Einerett for nynorsk utgåve etter avtale med Cappelen Damm 2009
 

Først publisert: 12.04.2012
Sist oppdatert: 12.04.2012