Hopp til innhold
X
Innhald

Aksjelova

Aksjelova, lov av 1997 som gir reglar for aksjeselskap. Ho omtalar mellom anna stifting av aksjeselskap og organisasjonsforma deira, med reglar om at aksjeeigarane gjennom generalforsamlinga utøver det øvste myndet i selskapet og vel styret så sant ikkje selskapet har bedriftsforsamling. Lova regulerer dessutan kapitalforhold, utbyte til aksjeeigarane, fusjon, fisjon, oppløysing osb.
 
Peikarar

 
Redigert og omsett frå Caplex, digital utgåve 2000–2006
Einerett for nynorsk utgåve etter avtale med Cappelen Damm 2009
 

Først publisert: 26.06.2012
Sist oppdatert: 26.06.2012