Hopp til innhold
X
Innhald

Dobbeltsal

Dobbeltsal, sal til meir enn éin kjøpar. Som hovudregel gjeld «først i tid, best i rett», men unntaka er mange, dels på grunn av tinglysings- og registreringsreglar som vernar godtruande kjøparar, dels ved «lov om godtroerverv av løsøre» av 1978.

 
Redigert og omsett frå Caplex, digital utgåve 2000–2006
Einerett for nynorsk utgåve etter avtale med Cappelen Damm 2009
 

Først publisert: 04.07.2012
Sist oppdatert: 04.07.2012