Hopp til innhold
X
Innhald

Forelding av fordringar

Forelding av fordringar, bortfall av fordringar fordi fristen for innkrevjing ikkje er overhalden. Fristen går frå forfall eller den dagen då ein tidlegast kunne ha gjort fordringa gjeldande, og han er som hovudregel tre år. Det er særreglar for mellom anna gjeldsbrev og pengelån, som har frist på 10 år, og bankinnskot, som har frist på 20 år.

 
Redigert og omsett frå Caplex, digital utgåve 2000–2006
Einerett for nynorsk utgåve etter avtale med Cappelen Damm 2009
 

Først publisert: 05.08.2012
Sist oppdatert: 05.08.2012