Hopp til innhold
X
Innhald

Oppreising

Oppreising, i erstatningsretten nemninga på erstatning for skade av ikkje-økonomisk art som skal bli utbetalt når skadevaldaren forsettleg eller grovt aktlaust har valda personskade eller gjort visse grove krenkingar overfor ein annan person (mellom anna seksualovergrep). Oppreisinga blir fastsett som ein eingongssum etter skjøn frå retten.

 
Redigert og omsett frå Caplex, digital utgåve 2000–2006
Einerett for nynorsk utgåve etter avtale med Cappelen Damm 2009
 

Først publisert: 07.08.2012
Sist oppdatert: 07.08.2012