Hopp til innhold
X
Innhald

Pater est-regelen

Pater est-regelen (av latin), regelen om at ein går utifrå at ektemannen er far til barn som er fødde i ekteskap, det vil seie at ektemannen vil bli sett på som far så lenge ikkje han eller barnet ved dom får fastslått at ein annan er far.

 
Redigert og omsett frå Caplex, digital utgåve 2000–2006
Einerett for nynorsk utgåve etter avtale med Cappelen Damm 2009
 

Først publisert: 07.08.2012
Sist oppdatert: 07.08.2012