Hopp til innhold
X
Innhald

Penge- og kredittlova

Penge- og kredittlova, lov av 1965 om penge- og kredittregulering. Lova er ei omfattande fullmaktslov med mynde til å gi pålegg til bankar og andre kredittinstitusjonar om likviditetsreservar, valutareservar, plasseringsplikt i statsobligasjonar, utlåns- og renteregulering, emisjonskontroll m.m.

 
Redigert og omsett frå Caplex, digital utgåve 2000–2006
Einerett for nynorsk utgåve etter avtale med Cappelen Damm 2009
 

Først publisert: 07.08.2012
Sist oppdatert: 07.08.2012