Hopp til innhold
X
Innhald

Støyplager

Støyplager, aktivitet som i naboforhold kan vere «urimeleg eller uturvande», og som dermed gir rett til å krevje fjerning, erstatning og liknande, jamfør nabolova av 1961.
 
Ved ekspropriasjon kan støyplager inngå som ein del av grunnlaget for utmåling av ulempeerstatning.

 
Redigert og omsett frå Caplex, digital utgåve 2000–2006
Einerett for nynorsk utgåve etter avtale med Cappelen Damm 2009
 

Først publisert: 07.08.2012
Sist oppdatert: 07.08.2012