Hopp til innhold
X
Innhald

Underpant

Underpant, pant i gode som forblir hos pantsetjaren. Som hovudregel må lausøyre ved såkalla handpantsetjing bli tekne frå pantsetjaren om panten skal ha rettsvern, men det finst mange unntak, mellom anna for lausøyre som blir brukte i næringsverksemd. Jamfør elles pantelova av 1980.

 
Redigert og omsett frå Caplex, digital utgåve 2000–2006
Einerett for nynorsk utgåve etter avtale med Cappelen Damm 2009
 

Først publisert: 07.08.2012
Sist oppdatert: 07.08.2012