Hopp til innhold
X
Innhald

Dødslysingsdom

Dødslysingsdom, rettsleg konstatering av at ein person er død i etterkant av ei forsvinning. Spørsmålet er regulert i «lov om forsvunne personer mv.» av 1961. Er ein person forsvunnen under slike omstende at det ikkje er rimeleg grunn til å tvile på at vedkomande er død, kan skiftedommaren vedta at ein utan vidare skal leggje dette til grunn. Elles kan ein reise sak med krav om dødslysingsdom når det er gått 10 år sidan siste tidspunkt ein veit at vedkomande var i live. Fristen er berre 1 år dersom det er sannsynsovervekt for at vedkomande er død i ei ulukke, ein krigsoperasjon eller ei anna hending som skapte alvorleg livsfare.

 
Redigert og omsett frå Caplex, digital utgåve 2000–2006
Einerett for nynorsk utgåve etter avtale med Cappelen Damm 2009
 

Først publisert: 19.06.2012
Sist oppdatert: 19.06.2012