Hopp til innhold

Judisiell observasjon

Judisiell observasjon, nemning i straffeprosessen på den undersøkinga som oppnemnde sakkyndige i enkelte straffesaker gjer av den sikta for å få klarlagt den mentale tilstanden til personen.

Les meir om Judisiell observasjon

Personundersøking

Personundersøking, i straffesaker skal ein som regel gjere ei personundersøking av den sikta når dette kan ha noko å seie for avgjerda om straff eller andre forholdsreglar.

Les meir om Personundersøking

Påtaleinstruksen

Påtaleinstruksen, instruks som inneheld detaljerte reglar for politi og påtalemakt om etterforsking, utskriving av tiltalevedtak, bruk av rettsmidlar, gjennomføring av straff og meir.
Les meir om Påtaleinstruksen