Hopp til innhold
X
Innhald

Blodprøve

Blodprøve, mogleg bevismiddel i jus. Ein krev lovheimel for å ta blodprøve mot viljen til den enkelte. Slik heimel finn ein i straffeprosesslova (når det er skilleg grunn til mistanke om ei straffbar handling som kan føre til fridomsstraff), vegtrafikklova (promillekøyring) og i barnelova (farskapssaker).

 
Redigert og omsett frå Caplex, digital utgåve 2000–2006
Einerett for nynorsk utgåve etter avtale med Cappelen Damm 2009
 

Først publisert: 30.04.2012
Sist oppdatert: 30.04.2012