Hopp til innhold
X
Innhald

Borgarleg rettskrav

Borgarleg rettskrav, heimelen i straffeprosesslova for at erstatningskrav og andre sivile krav som har oppstått i samband med ei straffbar handling, kan bli dømde i samband med straffesaka mot den skuldige. Som hovudregel krev ein at kravet er retta mot den skuldige (sikta), og at det kjem den krenkte (fornærma) til gode.

 
Redigert og omsett frå Caplex, digital utgåve 2000–2006
Einerett for nynorsk utgåve etter avtale med Cappelen Damm 2009
 

Først publisert: 30.04.2012
Sist oppdatert: 30.04.2012