Hopp til innhold
X
Innhald

Dom

Dom, juridisk omgrep med fleire tydingar. I sivile saker er ordet nemninga på den avgjerda retten tek som heilt eller delvis avgjer det kravet tvistemålet går ut på. I straffesaker er dom nemninga for vedtak der sikta (tiltalte) blir dømd eller frifunnen. Andre vedtak som retten gjer, er anten orskurdar eller avgjerder. Ein dom skal vere gitt i eit rettsmøte og vere grunngjeven.

 
Redigert og omsett frå Caplex, digital utgåve 2000–2006
Einerett for nynorsk utgåve etter avtale med Cappelen Damm 2009
 

Først publisert: 30.04.2012
Sist oppdatert: 30.04.2012