Hopp til innhold
X
Innhald

Førelegg

Førelegg, særleg avgjerdsmåte som blir brukt i mindre straffesaker. Dersom påtalemakta finn at ei sak bør bli avgjord med bot og/eller inndraging, kan ein skrive ut førelegg i staden for å reise tiltale. Dersom førelegget blir vedteke av den sikta, har det same verknad som ein dom.

 
Redigert og omsett frå Caplex, digital utgåve 2000–2006
Einerett for nynorsk utgåve etter avtale med Cappelen Damm 2009
 

Først publisert: 30.04.2012
Sist oppdatert: 30.04.2012