Hopp til innhold
X
Innhald

Meddommar

Meddommar, ikkje rettskyndig person som er meddommar i tingretten og nokre gonger også i lagmannsretten.

Meddommar, ikkje rettskyndig person som er meddommar i tingretten og nokre gonger også i lagmannsretten. Nemninga omfattar ikkje medlemmer av lagretten. I straffesaker som blir behandla av tingretten, skal det delta to meddommarar, og i lagmannsretten som hovudregel fire. Eldre nemningar er «domsmann» og «lekdommar».

 
Redigert og omsett frå Caplex, digital utgåve 2000–2006
Einerett for nynorsk utgåve etter avtale med Cappelen Damm 2009
 

Først publisert: 15.05.2012
Sist oppdatert: 13.06.2012