Hopp til innhold
X
Innhald

Offentleg påtale

Offentleg påtale, prinsipp i norsk straffelov som omhandlar at straffbare handlingar skal bli påtalte offentleg med mindre det motsette er bestemt. Dette vil seie at straffeforfølginga blir sett i verk av påtalemakta utan at det treng å liggje føre eit krav frå den/dei fornærma om dette.

 
Redigert og omsett frå Caplex, digital utgåve 2000–2006
Einerett for nynorsk utgåve etter avtale med Cappelen Damm 2009
 

Først publisert: 15.05.2012
Sist oppdatert: 15.05.2012