Hopp til innhold
X
Innhald

Personundersøking

Personundersøking, i straffesaker skal ein som regel gjere ei personundersøking av den sikta når dette kan ha noko å seie for avgjerda om straff eller andre forholdsreglar.

Formålet er å opplyse personlegdomen, livsforholda og framtidsutsiktene til den sikta. Personundersøkinga blir gjennomført av ein skikka person som er utpeika av det lokale kontoret for kriminalomsorg i fridom eller den aktuelle nemnda for barnevernssaker.

 
Redigert og omsett frå Caplex, digital utgåve 2000–2006
Einerett for nynorsk utgåve etter avtale med Cappelen Damm 2009
 

Først publisert: 22.05.2012
Sist oppdatert: 29.05.2012