Hopp til innhold
Nytt kretsfengsel i Drammen, 1962. Foto: Åsgeir Valldal. Kjelde: Norsk Folkemuseum CC BY Sa 2.0
Nytt kretsfengsel i Drammen, 1962. Foto: Åsgeir Valldal. Kjelde: Norsk Folkemuseum CC BY Sa 2.0
X
Innhald

Straff

Straff er eit vonde som staten gir ein lovbrytar på grunn av lovbrotet.

Straff, eit vonde som staten gir ein lovbrytar på grunn av lovbrotet, med føremål om at ho/han skal føle det som eit vonde. Etter straffelova av 1902 er dei alminnelege straffene (hovudstraffene) fengsel og bøter. I særlege tilfelle kan dessutan hovudstraffa vere visse former for rettstap. Etter Grunnlova § 96 må ingen bli dømd utan heimel i lov eller bli straffa utan etter dom.


Sjå video frå NRK Skole om straff, intervju med Nils Christie:

 
Redigert og omsett frå Caplex, digital utgåve 2000–2006
Einerett for nynorsk utgåve etter avtale med Cappelen Damm 2009
 

Først publisert: 14.06.2012
Sist oppdatert: 02.02.2016