Hopp til innhold

Straffeprosesslova

Straffeprosesslova, lov av 1981 som regulerer korleis domstolane skal handsame saker om straff, altså typisk saker der påtalemakta krev at den sikta skal bli dømd til fengsel og/eller bot.
 
Peikarar

 
Redigert og omsett frå Caplex, digital utgåve 2000–2006
Einerett for nynorsk utgåve etter avtale med Cappelen Damm 2009
 

Først publisert: 14.06.2012
Sist oppdatert: 15.06.2012