Hopp til innhold
X
Innhald

Tortur

Tortur (av latin), pinsle som blir brukt for å tvinge fram tilståingar, opplysningar og liknande. I Noreg er tortur ved forhøyr forbode i Grunnlova § 96.
 
Menneskerettsfråsegna til FN av 1948 artikkel 5 forbyr tortur og frykteleg, umenneskeleg eller nedverdigande behandling. Eit tilsvarande forbod finn ein i Europakonvensjonen av 1950.

 
Redigert og omsett frå Caplex, digital utgåve 2000–2006
Einerett for nynorsk utgåve etter avtale med Cappelen Damm 2009
 

Først publisert: 14.06.2012
Sist oppdatert: 14.06.2012