Hopp til innhold
X
Innhald

Tvangsarbeid

Tvangsarbeid, straffemåte som kriminallova av 1842 gav i dei tilfella der nokon vart dømd til fridomsstraff på 6 månader eller meir. Denne reaksjonen vart ikkje ført vidare i straffelova av 1902, men vart teken i bruk under rettsoppgjeret etter den andre verdskrigen. Tvangsarbeid vart elles særleg brukt overfor lausgjengarar, alkoholmisbrukarar og tiggarar fram til 1970. Tvangsarbeid er no oppheva som straffemåte.

 
Redigert og omsett frå Caplex, digital utgåve 2000–2006
Einerett for nynorsk utgåve etter avtale med Cappelen Damm 2009
 

Først publisert: 14.06.2012
Sist oppdatert: 14.06.2012