Hopp til innhold
X
Innhald

Valdsoffererstatning

Valdsoffererstatning, sum som blir betalt ut frå staten til den som har lide personskade som følgje av ei forsettleg lekamskrenking eller ei anna straffbar handling som har preg av vald eller tvang. Erstatninga kan også bli gitt til dei etterlatne etter den som har vore utsett for slik vald. Sjå valdsoffererstatningslova av 2001.
 
Peikarar

 
Redigert og omsett frå Caplex, digital utgåve 2000–2006
Einerett for nynorsk utgåve etter avtale med Cappelen Damm 2009
 

Først publisert: 15.06.2012
Sist oppdatert: 15.06.2012