Hopp til innhold

KGB

KGB (Komitet gosudarstvennoj bezopasnosti, ’Komiteen for statstryggleiken’), sovjetisk regjeringsorgan.Innanfor Sovjetunionen disponerte KGB eit omfattande apparat for politisk overvaking og undertrykking av opposisjon, og KGB var ein avgjerande maktfaktor i det sovjetiske systemet.

Les meir om KGB

ISAF

ISAF

ISAF er ei fellesnemning på dei internasjonale styrkane i Afghanistan. Noreg har delteke mellom anna med Telemark bataljon.
Les meir om ISAF

NATO

NATO

NATO (North Atlantic Treaty Organisation) er ein fleirnasjonal forsvarsorganisasjon og eit tryggingsorgan, der Noreg er medlem. Eit angrep på eitt av medlemslanda er å rekne som eit angrep på alle, jamfør artikkel 5 i Atlanterhavspakta.

Les meir om NATO