Hopp til innhold
X
Innhald

NATO Response Force

NATO Response Force (forkorta NRF), organ som ein i 2002 vedtok å opprette som eit krisehandteringsverktøy med rask reaksjonstid. NRF har ein fleirnasjonal, fellesoperativ, rask utrykkingsstyrke på om lag 21 000 personar. Noreg deltek med kampfly, marinefartøy, spesialavdelingar og Telemark bataljon.
 
 
Foto under: Telemarkbataljonen ISAF i Faryab Afghanistan. Foto: ISAF media flickr com CC BY 2 0

 
Redigert og omsett frå Caplex, digital utgåve 2000–2006
Einerett for nynorsk utgåve etter avtale med Cappelen Damm 2009
 

Først publisert: 29.05.2013
Sist oppdatert: 29.05.2013