Hopp til innhold
X
Innhald

Nervegassar

Nervegassar, ei gruppe svært giftige stridsgassar som påverkar nervesystemet. Gassane er organiske fosforforbindelsar i gass- eller væskeform. Gassane vert tekne opp gjennom huda, anten ved svelging eller innanding, og fører til sterk tåre- og spyttsekresjon, pustevanskar, magesmerter, krampar, kveling, og til slutt døden. Av dei best kjende nervegassane er Tabun og Savin, som vart utvikla i Tyskland før 1945, og den russiske Soman.

 
Redigert og omsett frå Caplex, digital utgåve 2000–2006
Einerett for nynorsk utgåve etter avtale med Cappelen Damm 2009
 

Først publisert: 15.02.2012
Sist oppdatert: 15.02.2012