Hopp til innhold
X
Innhald

Fondsemisjon

Fondsemisjon, utviding av aksjekapitalen i eit selskap ved overføring av midlar frå selskapet sine fond.

Fondsemisjon kan skje ved at aksjonærane får tildelt fondsaksjar (friaksjar), ved oppskriving av aksjane sin pålydande verdi eller ved at aksjonærane ikkje betaler fullt pålydande for nye aksjar.


 
Redigert og omsett frå Caplex, digital utgåve 2000–2006
Einerett for nynorsk utgåve etter avtale med Cappelen Damm 2009
 

Først publisert: 12.12.2018
Sist oppdatert: 12.12.2018