Hopp til innhold
X
Innhald

Levealder

Levealder, blir målt på grunnlag av middellevetida, det vil seie det gjennomsnittlege talet på leveår for eit individ, basert på statistiske tabellar.

Kvinner lever gjennomgåande noko lenger enn menn. Middellevetida har lenge vore stigande i store deler av verda, men har frå 1950 stagnert for menn i dei høgast utvikla landa.

 
Redigert og omsett frå Caplex, digital utgåve 2000–2006
Einerett for nynorsk utgåve etter avtale med Cappelen Damm 2009
 

Først publisert: 19.12.2018
Sist oppdatert: 19.12.2018