Hopp til innhold
X
Innhald

Nasjonalinntekt

Nasjonalinntekt, netto nasjonalprodukt, tillagt renter og utbytte frå utlandet, der utlandet sine finansinntekter i landet er trekt frå.

Nasjonalinntekta er ofte den disponible inntekta i eit land, men gåver og støtte frå utlandet (til dømes utviklingshjelp) kan auke den disponible inntekta.

 
Redigert og omsett frå Caplex, digital utgåve 2000–2006
Einerett for nynorsk utgåve etter avtale med Cappelen Damm 2009
 

Først publisert: 19.12.2018
Sist oppdatert: 19.12.2018